Skip links

Café Montebello er en privat virksomhed, der har eksisteret siden 2003.

Velkommen til Cafe Montebello  

Café Montebello

Café Montebellos virksomhedskonceptet er bygget op omkring to kerneydelser. Den primære ydelse er praktisk arbejdsprøvning, den sekundære ydelse, som er det reelle redskab til arbejdsprøvning, er kantinedrift herunder diverse servicefunktioner.

Virksomhedens daglige ledere har været med fra starten, og har derfor mange års erfaring med beskrivelser af personers arbejdsevne ud fra praktiske arbejdsfunktioner, hvor vi dagligt indgår i produktionen sammen med borgerne.

 

Den praktiske arbejdsprøvning på Café Montebello gør det muligt allerede fra første dag, at se borgerens tilgang til arbejdsopgaven og derved kunne arbejde videre med borgerens kompetencer, som synliggøres gennem de arbejdsfunktioner de deltager i.

Al mad produceres fra bunden for at skabe så mange delprocesser som muligt. Det spænder fra lette rutineprægede opgaver til mere komplicerede processer, hvor man er med til at følge hele tilberedningen af de enkelte retter.