Skip links

Visitation

Visitationssamtalen er en væsentlig for at skabe klare rammer og få
defineret et fælles og enstemmigt formål med arbejdsprøvning.

Visitation af borgere til Café Montebello kan ske løbende og der er følgende procedure:

Jobcenteret retter henvendelse til Café Montebello på kontakt@cafemontebello.dk eller tlf. 49 22 44 28
Fastsættelse af dato for visitationsmødet, som foregår på Café Montebello
På visitationsmødet deltager borger, jobkonsulent samt en leder fra Café Montebello
På visitationsmødet aftales formålet samt rammerne for den praktisk arbejdsprøvning