Skip links

Forløbet

En arbejdsprøvning på Café Montebello varer minimum 13 uger.

Efter de første 3 uger afholdes et evalueringsmøde med borgeren, hvor observationer i forbindelse med dagligdagen bliver drøftet. Her ses ligeledes på et ugentlige timeantal og fremmøde, og der vurderes hvorvidt der skal ændres i mødetiderne.

Efter 8 uger afholdes midtvejsmøde hvor sagsbehandler deltager. Her gennemgås observation og udvikling ud fra konkrete arbejdsfunktioner. Der kan på dette møde aftales en forlængelse, hvis der er enighed om, at der ikke er fundament til at kunne komme med en konstruktiv vurdering af borgerens reelle arbejdsevne inden for de 13 uger.
Efter 13 uger afholdes afslutningsmøde hvor sagsbehandler ligeledes deltager og rapporten gennemgås.