Skip links

Praktisk arbejdsprøvning

Forløbet tilrettelægges med udgangspunkt i 13 uger, dog med mulighed for forlængelse ved behov for særlige individuelle forløb.

Timeantallet aftales individuelt med udgangspunkt i 25 timer. Er der særlige forhold kan der aftales færre timer med jobcenterets ansvarlige. Der vil foreligge en skriftlig forløbsbeskrivelse efter de 3 første måneder. Der vil være mulighed for drøftelse af kursistens fortsatte deltagelse. Ved længerevarende forløb udarbejdes en ny forløbsbeskrivelse hver 3 måned.

Der udarbejdes en afsluttende samlet vurdering af ressourcer, muligheder og begrænsninger samt fremtidige beskæftigelsemuligheder.

Café Montebello kan efter aftale etablere placering i ekstern praktik og opfølgning heraf. Se yderligere information i afsnittet om Mentor.